NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/216/21RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 29 grudnia 2021w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji z Gminą Białe Błota zadania w zakresie remontu mostu na wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w miejscowości Prądki gmina Białe Błota i Władyslawowo gmina Łabiszyn oraz wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Białe Błota prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą gminną nr 130101C na odcinku mostu nad wodami rzeki Stara Noteć RynarzewskaNa podstawie art. l O oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. póz. 1372 i póz. 1834) art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. póz. 1376 i póz. 1595) Rada Miejska w Łabiszynie uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXX/216/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 29 grudnia 2021


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji z Gminą Białe Błota zadania w zakresie remontu mostu na wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w miejscowości Prądki gmina Białe Błota i Władyslawowo gmina Łabiszyn oraz wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Białe Błota prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą gminną nr 130101C na odcinku mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska

Na podstawie art. l O oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. póz. 1372 i póz. 1834) art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. póz. 1376 i póz. 1595) Rada Miejska w Łabiszynie uchwala, co następuje:


Uchwała (2212kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (3 stycznia 2022, 12:42:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 837