NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/215/21RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 29 grudnia 2021w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2022-2030Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. l i 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r., póz. 305, póz. 1236, póz. 1535, póz. 1773, póz. 1927, póz. 1981, póz. 2054 i póz. 2270) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., póz. 1372 i póz. 1834), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXX/215/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 29 grudnia 2021


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2022-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. l i 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r., póz. 305, póz. 1236, póz. 1535, póz. 1773, póz. 1927, póz. 1981, póz. 2054 i póz. 2270) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., póz. 1372 i póz. 1834), Rada Miejska uchwala, co następuje:


Uchwała (4783kB) pdf

opinia RIO (859kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (3 stycznia 2022, 12:37:44)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (3 lutego 2022, 10:29:32)
Zmieniono: dodano opinię RIO

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 920