NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/214/21RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 29 grudnia 2021w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. póz. 1372 i póz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 221 ust.l, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. póz. 305, póz. 1236, póz. 1535, póz. 1773, póz. 1927, póz. 1981, póz. 2054 i póz. 2270), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXX/214/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 29 grudnia 2021


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. póz. 1372 i póz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 221 ust.l, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. póz. 305, póz. 1236, póz. 1535, póz. 1773, póz. 1927, póz. 1981, póz. 2054 i póz. 2270), Rada Miejska uchwala, co następuje:


Uchwała (13341kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (3 stycznia 2022, 12:32:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 601