NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIX/210/21RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 8 grudnia 2021zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznejNa podstawie art. 6m ust. la i l b oraz art. 6n ust. l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. póz. 888 i póz. 1648) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/210/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 8 grudnia 2021


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6m ust. la i l b oraz art. 6n ust. l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. póz. 888 i póz. 1648) uchwala się, co następuje:


Uchwała (3498kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (13 grudnia 2021, 10:42:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 731