NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIX/209/21RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 8 grudnia 2021w sprawie uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz wysokości zwolnieniaNa podstawie art. 6k w związku z art. 6i i art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. póz. 888 i póz. 1648) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/209/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 8 grudnia 2021


w sprawie uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz wysokości zwolnienia

Na podstawie art. 6k w związku z art. 6i i art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. póz. 888 i póz. 1648) uchwala się, co następuje:


Uchwała (864kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (13 grudnia 2021, 10:38:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1053