NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIX/208/21RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 8 grudnia 2021w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalneNa podstawie art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. póz. 888 i póz. 1648) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/208/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 8 grudnia 2021


w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. póz. 888 i póz. 1648) uchwala się, co następuje:


Uchwała (507kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (13 grudnia 2021, 10:36:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 632