NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIX/207/21RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 8 grudnia 2021w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 6r ust. 2da pkt l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021 r. póz. 888 i póz. 1648) Rada Miejska w Łabiszynie uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXIX/207/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 8 grudnia 2021


w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 2da pkt l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021 r. póz. 888 i póz. 1648) Rada Miejska w Łabiszynie uchwala, co następuje:


Uchwała (362kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (13 grudnia 2021, 10:35:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 704