NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/204/21RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 9 listopada 2021zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Łabiszynie z tytułu wykonywania mandatuNa podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. póz. 1372 i póz. 1834) oraz art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. póz. 1834) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/204/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 9 listopada 2021


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Łabiszynie z tytułu wykonywania mandatu

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. póz. 1372 i póz. 1834) oraz art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. póz. 1834) uchwala się, co następuje:


Uchwała (498kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (15 listopada 2021, 13:15:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1309