NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/203/21RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 9 listopada 2021w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza ŁabiszynaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. póz. 1372 i póz. 1834), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. póz. 1282 oraz z2021r. poz.1834) oraz art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. póz. 1834) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. póz. 1960) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/203/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 9 listopada 2021


w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Łabiszyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. póz. 1372 i póz. 1834), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. póz. 1282 oraz z2021r. poz.1834) oraz art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. póz. 1834) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. póz. 1960) uchwala się, co następuje:


Uchwała (442kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (15 listopada 2021, 13:13:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 561