NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/202/21RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 9 listopada 2021w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2021- 2029Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 póz. 305, póz. 1236, póz. 1535, póz. 1773, póz. 1927 i póz. 1981) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 póz. 1372 i póz. 1834) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/202/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 9 listopada 2021


w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2021- 2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 póz. 305, póz. 1236, póz. 1535, póz. 1773, póz. 1927 i póz. 1981) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 póz. 1372 i póz. 1834) Rada Miejska uchwala, co następuje:


Uchwała (3004kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (15 listopada 2021, 13:09:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 595