NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/200/21RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 9 listopada 2021w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. póz. 1372 i póz. 1834) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. póz. 333), uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XXVIII/200/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 9 listopada 2021


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. póz. 1372 i póz. 1834) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. póz. 333), uchwala się, co następuje :


Uchwała (362kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (15 listopada 2021, 13:03:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1002