NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/199/21RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 27 października 2021w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022Na podstawie art. 5a ust. l i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. póz. 1057 oraz z 2021 r. póz. 1038, poz.1243 i póz. 1535) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/199/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 27 października 2021


w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Na podstawie art. 5a ust. l i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. póz. 1057 oraz z 2021 r. póz. 1038, poz.1243 i póz. 1535) uchwala się, co następuje:


Uchwała (2776kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (29 października 2021, 09:40:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 921