NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/198/21RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 27 października 2021w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach: 57/3, 57/4, 60/3, 60/4, 57/1, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10, 60/11, 60/12, 60/13, 34/1, 55/30, 55/29, 55/28, 55/26, 55/21, 55/20, 55/19, 55/18, 55/17, 55/16, 55/15, 55/14, 55/13, 55/12, 55/11, 55/10, 55/9, 55/8, 55/7, 55/6, 55/5 i 55/4 - położonych w obrębie geodezyjnym Wielki SosnowiecNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. póz. 1372 i póz. 1834) oraz art. 14 ust. l, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. póz. 741, póz. 784, 922 i póz. 1873) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/198/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 27 października 2021


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach: 57/3, 57/4, 60/3, 60/4, 57/1, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10, 60/11, 60/12, 60/13, 34/1, 55/30, 55/29, 55/28, 55/26, 55/21, 55/20, 55/19, 55/18, 55/17, 55/16, 55/15, 55/14, 55/13, 55/12, 55/11, 55/10, 55/9, 55/8, 55/7, 55/6, 55/5 i 55/4 - położonych w obrębie geodezyjnym Wielki Sosnowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. póz. 1372 i póz. 1834) oraz art. 14 ust. l, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. póz. 741, póz. 784, 922 i póz. 1873) uchwala się, co następuje:


Uchwała (750kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (29 października 2021, 09:37:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 837