NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/196/21RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 27 października 2021w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2022Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. póz. 1372 i póz. 1834), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. póz. 1170 oraz z 2021 r. póz. 401 i póz. 1558) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P. z 2021 r. póz. 724), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/196/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 27 października 2021


w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. póz. 1372 i póz. 1834), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. póz. 1170 oraz z 2021 r. póz. 401 i póz. 1558) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P. z 2021 r. póz. 724), uchwala się, co następuje:


Uchwała (911kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (29 października 2021, 09:31:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 597