Uchwała nr XXVI/191/21RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 22 września 2021o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łabiszyn"Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. póz. 2028) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/191/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 22 września 2021


o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łabiszyn"

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. póz. 2028) uchwala się, co następuje:


uchwała (1081kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (27 września 2021, 10:01:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 67