Uchwała nr XXVI/190/21RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 22 września 2021w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej jednostek budżetowych Gminy Łabiszyn i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie.Na podstawie art. lOa pkt l i art. l Ob ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. póz. 1372) Rada Miejska w Łabiszynie uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXVI/190/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 22 września 2021


w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej jednostek budżetowych Gminy Łabiszyn i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie.

Na podstawie art. lOa pkt l i art. l Ob ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. póz. 1372) Rada Miejska w Łabiszynie uchwala, co następuje:


Uchwała (347kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (27 września 2021, 09:59:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 61