Uchwała nr XXV/186/21RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 21 lipca 2021w sprawie przyjęcia projektu zmian do „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łabiszyn"Na podstawie ait. 19 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. póz. 2028 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXV/186/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 21 lipca 2021


w sprawie przyjęcia projektu zmian do „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łabiszyn"

Na podstawie ait. 19 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. póz. 2028 ) uchwala się, co następuje:


Uchwała (1370kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (23 lipca 2021, 10:48:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 81