Uchwała nr XXIV/180/21RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 9 czerwca 2021w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Smerzynie - PLAŻA SMERZYN IINa podstawie art. 39 ust. l ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. póz. 624) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV/180/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 9 czerwca 2021


w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Smerzynie - PLAŻA SMERZYN II

Na podstawie art. 39 ust. l ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. póz. 624) uchwala się, co następuje:


Uchwała (1453kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (11 czerwca 2021, 11:36:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 18