Uchwała nr XXIV/177/21RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 9 czerwca 2021w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łabiszyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. póz. 713) oraz art. 271 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. póz. 305) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV/177/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 9 czerwca 2021


w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łabiszyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. póz. 713) oraz art. 271 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. póz. 305) uchwala się, co następuje:


Uchwała (372kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (11 czerwca 2021, 11:28:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 125