Uchwała nr XXIII/172/21RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 28 kwietnia 2021w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów przez Gminę Łabiszyn w 2021 r.Na podstawie art. 89 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2021 r. póz. 3057 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r. póz. 713 i 1378/ uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/172/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 28 kwietnia 2021


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów przez Gminę Łabiszyn w 2021 r.

Na podstawie art. 89 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2021 r. póz. 3057 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r. póz. 713 i 1378/ uchwala się, co następuje:


UCHWAŁA NR XXI 11/172/21 (344kB) pdf
Opinia RIO w Bydgoszczy (1297kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (30 kwietnia 2021, 12:19:06)

Ostatnia zmiana: Adam Muller (27 maja 2021, 07:39:35)
Zmieniono: dodano opinię

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 123