Uchwała nr XXIII/171/21RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 28 kwietnia 2021w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2021- 2029Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t j. Dz. U. 2021 póz. 305) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 póz. 713, 1378) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXIII/171/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 28 kwietnia 2021


w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2021- 2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t j. Dz. U. 2021 póz. 305) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 póz. 713, 1378) Rada Miejska uchwala, co następuje:


UCHWAŁA NR XXIII/171/21 (2644kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (30 kwietnia 2021, 12:15:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 95