Uchwała nr XXII/169/21RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 31 marca 2021w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek nr 799/1, 799/2, 799/3, 798/1, 798/2, 798/3 oraz części 839 w miejscowości WładysławowoNa podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. póz. 713, 1378) oraz art. 14 ust. l, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. póz. 293, 471, 782, 1086, 1378, z 2021 r. póz. 11) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/169/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 31 marca 2021


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek nr 799/1, 799/2, 799/3, 798/1, 798/2, 798/3 oraz części 839 w miejscowości Władysławowo

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. póz. 713, 1378) oraz art. 14 ust. l, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. póz. 293, 471, 782, 1086, 1378, z 2021 r. póz. 11) uchwala się, co następuje:


uchwała (683kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (7 kwietnia 2021, 07:56:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 100