Uchwała nr XXII/164/21RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 31 marca 2021w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie za 2020 rokNa podstawie art. 121 ust. 4 pkt. 3, ustawy z dnia 15 kwietnia 201 Ir. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. póz. 295), po rozpatrzeniu opinii Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie, uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXII/164/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 31 marca 2021


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie za 2020 rok

Na podstawie art. 121 ust. 4 pkt. 3, ustawy z dnia 15 kwietnia 201 Ir. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. póz. 295), po rozpatrzeniu opinii Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie, uchwala się co następuje:


uchwała (293kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (7 kwietnia 2021, 07:52:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 68