NULL string(0) ""

Uchwała nr XX/153/20Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 23 grudnia 2020w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.Na podstawie art.41 ust.2 i art.182 pkt.1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z 2020 r. poz. 1492), art.10 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2050)

Uchwała nr XX/153/20
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 23 grudnia 2020


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

Na podstawie art.41 ust.2 i art.182 pkt.1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z 2020 r. poz. 1492), art.10 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2050)


Uchwała (11118kB) pdf

metryczka


Opublikował: Adam Muller (28 grudnia 2020, 13:12:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 497