NULL string(0) ""

Uchwała nr XX/150/20Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 23 grudnia 2020w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2020– 2028Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t .j. Dz. U. 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568,695 i 1175) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713 i 1378) oraz art. 15zn. i 15qc ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.)

Uchwała nr XX/150/20
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 23 grudnia 2020


w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2020– 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t .j. Dz. U. 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568,695 i 1175) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713 i 1378) oraz art. 15zn. i 15qc ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.)


Uchwała (4830kB) pdf

metryczka


Opublikował: Adam Muller (28 grudnia 2020, 13:07:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 574