NULL string(0) ""

Uchwała nr XX/149/20Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 23 grudnia 2020w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2019 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 i 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.1, 222, 235-237, 242-244, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art. 15zn. i 15qc ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.)

Uchwała nr XX/149/20
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 23 grudnia 2020


w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 i 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.1, 222, 235-237, 242-244, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art. 15zn. i 15qc ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.)


Uchwała (4122kB) pdf

metryczka


Opublikował: Adam Muller (28 grudnia 2020, 13:05:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 773