NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/145/20RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 2 grudnia 2020w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. póz. 713 i póz. 1378) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. póz. 333), uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XIX/145/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 2 grudnia 2020


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. póz. 713 i póz. 1378) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. póz. 333), uchwala się, co następuje :


uchwała (353kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (8 grudnia 2020, 11:28:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 550