NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/144/20RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 2 grudnia 2020w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznejNa podstawie art. 6m ust. 1a i 1b oraz art. 6n ust. l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. póz. 1439) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/144/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 2 grudnia 2020


w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6m ust. 1a i 1b oraz art. 6n ust. l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. póz. 1439) uchwala się, co następuje:


uchwała (3858kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (8 grudnia 2020, 11:25:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 673