NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/143/20RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 2 grudnia 2020w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz wysokości zwolnieniaNa podstawie art. 6k w związku żart. 6i i art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. póz. 1439) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/143/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 2 grudnia 2020


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz wysokości zwolnienia

Na podstawie art. 6k w związku żart. 6i i art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. póz. 1439) uchwala się, co następuje:


uchwała (1241kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (8 grudnia 2020, 11:21:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 529