NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/142/20RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 2 grudnia 2020w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2020— 2028Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t .j. Dz. U. 2019 póz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. póz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art. 18ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 póz. 713 i 1378) oraz art. 15zn. i 15qc ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. póz. 568 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIX/142/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 2 grudnia 2020


w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2020— 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t .j. Dz. U. 2019 póz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. póz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art. 18ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 póz. 713 i 1378) oraz art. 15zn. i 15qc ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. póz. 568 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (3601kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (8 grudnia 2020, 11:04:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 691