Uchwała nr XVIII/140/20RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 21 października 2020w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łabiszyn na rok szkolny 2020/2021 Na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 910 i 1378) oraz art. 7 ust. l pkt. 8 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 713 i 1378) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/140/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 21 października 2020


w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łabiszyn na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 910 i 1378) oraz art. 7 ust. l pkt. 8 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 713 i 1378) uchwala się, co następuje:


uchwała (428kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (26 października 2020, 13:27:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 412