NULL string(0) ""

Uchwała nr XVIII/138/20RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 21 października 2020w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. póz. 713 i póz. 1378), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. póz. 1170) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 r. (M.P. z 2020 r. póz. 673), uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XVIII/138/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 21 października 2020


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. póz. 713 i póz. 1378), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. póz. 1170) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 r. (M.P. z 2020 r. póz. 673), uchwala się, co następuje :


uchwała (604kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (26 października 2020, 13:22:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 756