NULL string(0) ""

Uchwała nr XVIII/137/20RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 21 października 2020w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2019 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 póz. 713 i 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.l, 222, 235-237, 242-244, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 póz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. póz. 284, 374, 568, 695 i 1175), Rada Miejska uchwala, co następuje

Uchwała nr XVIII/137/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 21 października 2020


w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 póz. 713 i 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.l, 222, 235-237, 242-244, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 póz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. póz. 284, 374, 568, 695 i 1175), Rada Miejska uchwala, co następuje


uchwała (5419kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (26 października 2020, 13:18:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 628