NULL string(0) ""

Uchwała nr XVII/136/20RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 2 września 2020zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 6r ust. 3 i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. póz. 1439) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/136/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 2 września 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. póz. 1439) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie, uchwala się, co następuje:


uchwała (379kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (8 września 2020, 10:05:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 716