NULL string(0) ""

Uchwała nr XVII/134/20RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 2 września 2020w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2020- 2028Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t j. Dz. U. 2019 póz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. póz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art. 18ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 póz. 713 i 1378), Rada Miejska uchwala, co następuje

Uchwała nr XVII/134/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 2 września 2020


w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2020- 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t j. Dz. U. 2019 póz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. póz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art. 18ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 póz. 713 i 1378), Rada Miejska uchwala, co następuje


uchwały (3578kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (8 września 2020, 10:01:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 524