Uchwała nr XVI/130/20Rada Miejska w Łabiszyniez dnia 8 lipca 2020w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 150, poz. 284 i poz. 875) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie

Uchwała nr XVI/130/20
Rada Miejska w Łabiszynie
z dnia 8 lipca 2020


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 150, poz. 284 i poz. 875) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie


Uchwała (1347kB) pdf

metryczka


Opublikował: Adam Muller (15 lipca 2020, 13:28:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 431