NULL string(0) ""

Uchwała nr XVI/128/20Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 8 lipca 2020w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy ŁabiszynNa podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282) w związku z § 3 Uchwały Nr III/23/10 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała nr XVI/128/20
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 8 lipca 2020


w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Łabiszyn

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282) w związku z § 3 Uchwały Nr III/23/10 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


Uchwała (566kB) pdf

metryczka


Opublikował: Adam Muller (15 lipca 2020, 13:23:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 545