Uchwała nr XV/126/20RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 10 czerwca 2020w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza ŁabiszynaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. póz. 713) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. póz. 256 i póz. 695), po rozpatrzeniu skargi

Uchwała nr XV/126/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 10 czerwca 2020


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łabiszyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. póz. 713) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. póz. 256 i póz. 695), po rozpatrzeniu skargi


uchwała (333kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (17 czerwca 2020, 15:08:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 540