Uchwała nr XV/124/20RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 10 czerwca 2020w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Smerzynie - plaża północnaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. póz. 713) w związku z art. 39 ust. l ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. póz. 310, póz. 284, póz. 695 i 875) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/124/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 10 czerwca 2020


w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Smerzynie - plaża północna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. póz. 713) w związku z art. 39 ust. l ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. póz. 310, póz. 284, póz. 695 i 875) uchwala się, co następuje:


uchwała (2123kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (17 czerwca 2020, 15:05:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 637