NULL string(0) ""

Uchwała nr XV/123/20RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 10 czerwca 2020w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łabiszyn"Na podstawie art. 400a ust. l pkt 2, art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. póz. 1396, póz. 1403, póz. 1495, póz. 1501, póz. 1527, póz. 1579, póz. 1680, póz. 1712, póz. 1815, póz. 2087, póz. 2166 oraz z 2020 r. póz. 284 i 695) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/123/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 10 czerwca 2020


w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łabiszyn"

Na podstawie art. 400a ust. l pkt 2, art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. póz. 1396, póz. 1403, póz. 1495, póz. 1501, póz. 1527, póz. 1579, póz. 1680, póz. 1712, póz. 1815, póz. 2087, póz. 2166 oraz z 2020 r. póz. 284 i 695) uchwala się, co następuje:


uchwała (3615kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (17 czerwca 2020, 15:03:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 619