Uchwała nr XV/122/20RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 10 czerwca 2020zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łabiszyn"Na podstawie art. 400a ust. l pkt 5, art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. póz. 1396, póz. 1403, póz. 1501, póz. 1579, póz. 1579, póz. 1680, póz. 1712, póz. 1815, póz. 2087, póz. 2166 oraz z 2020 r. póz. 284 i póz. 695) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XV/122/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 10 czerwca 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łabiszyn"

Na podstawie art. 400a ust. l pkt 5, art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. póz. 1396, póz. 1403, póz. 1501, póz. 1579, póz. 1579, póz. 1680, póz. 1712, póz. 1815, póz. 2087, póz. 2166 oraz z 2020 r. póz. 284 i póz. 695) uchwala się co następuje:


uchwała (688kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (17 czerwca 2020, 14:58:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 483