NULL string(0) ""

Uchwała nr XV/121/20RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 10 czerwca 2020w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2020- 2028Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t j. Dz. U. 2019 póz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. póz. 284, 374, 568 i 695) oraz art. 18ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 póz. 713), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XV/121/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 10 czerwca 2020


w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2020- 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t j. Dz. U. 2019 póz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. póz. 284, 374, 568 i 695) oraz art. 18ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 póz. 713), Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (3910kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (17 czerwca 2020, 14:55:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 644