NULL string(0) ""

Uchwała nr XV/119/20RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 10 czerwca 2020w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łabiszyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. póz. 713) oraz art. 271 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z2019r. póz. 869, póz. 1622, póz. 1649 i póz. 2020 oraz z2020r. póz. 284, póz. 374, póz. 568, i póz. 695) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/119/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 10 czerwca 2020


w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łabiszyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. póz. 713) oraz art. 271 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z2019r. póz. 869, póz. 1622, póz. 1649 i póz. 2020 oraz z2020r. póz. 284, póz. 374, póz. 568, i póz. 695) uchwala się, co następuje:


uchwała (530kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (17 czerwca 2020, 14:47:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 812