Uchwała nr XV/118/20RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 10 czerwca 2020w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. póz. 713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z2019r. póz. 869, póz. 1622, póz. 1649 i póz. 2020 oraz z 2020r. póz. 284, póz. 374, póz. 568, i póz. 695) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/118/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 10 czerwca 2020


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. póz. 713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z2019r. póz. 869, póz. 1622, póz. 1649 i póz. 2020 oraz z 2020r. póz. 284, póz. 374, póz. 568, i póz. 695) uchwala się, co następuje:


Uchwała (424kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (17 czerwca 2020, 14:45:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 450