NULL string(0) ""

Uchwała nr XIV/115/20RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 31 marca 2020w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 250/1 i nr 205/1 w miejscowości Nowe Dąbie, gmina ŁabiszynNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 506, póz. 1309, póz. 1571, póz. 1696 i póz. 1815) oraz art. 20 ust. l oraz art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. póz. 293)

Uchwała nr XIV/115/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 31 marca 2020


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 250/1 i nr 205/1 w miejscowości Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 506, póz. 1309, póz. 1571, póz. 1696 i póz. 1815) oraz art. 20 ust. l oraz art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. póz. 293)


uchwała (5275kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (7 kwietnia 2020, 11:19:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1009