Uchwała nr XIV/116/20RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 31 marca 2020w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina ŁabiszynNa podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 3, w związku z art. 9Id ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. póz. 2215) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/116/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 31 marca 2020


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabiszyn

Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 3, w związku z art. 9Id ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. póz. 2215) uchwala się, co następuje:


uchwała (997kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (7 kwietnia 2020, 11:02:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 773