Uchwała nr XIV/114/20RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 31 marca 2020w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Przychodnia w Łabiszynie za 2019 rokNa podstawie art. 121 ust. 4pkt. 3, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. póz. 295), po rozpatrzeniu opinii Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie, uchwala się co następuje:

Uchwała nr XIV/114/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 31 marca 2020


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Przychodnia w Łabiszynie za 2019 rok

Na podstawie art. 121 ust. 4pkt. 3, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. póz. 295), po rozpatrzeniu opinii Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie, uchwala się co następuje:


uchwała (425kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (7 kwietnia 2020, 10:59:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 775