NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/101/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 grudnia 2019w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łabiszyn na rok szkolny 2019/2020Na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. póz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) oraz art. 7 ust. l pkt. 8i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/101/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łabiszyn na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. póz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) oraz art. 7 ust. l pkt. 8i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) uchwala się, co następuje:


uchwała (712kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (3 stycznia 2020, 12:58:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1007