NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/99/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 grudnia 2019w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz umowy najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy ŁabiszynNa podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. póz. 2204 i póz. 2348 oraz z 2019 r. póz. 270, póz. 492, póz. 801, póz. 1309, póz. 1589, póz. 1716, póz. 1924 i póz. 2020) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XII/99/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz umowy najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łabiszyn

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. póz. 2204 i póz. 2348 oraz z 2019 r. póz. 270, póz. 492, póz. 801, póz. 1309, póz. 1589, póz. 1716, póz. 1924 i póz. 2020) uchwala się co następuje:


{plik}

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (3 stycznia 2020, 12:44:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1140