NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/98/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 grudnia 2019w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenie odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy ŁabiszynNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., póz. 506, póz. 1309, póz. 1696 i póz. 1815) oraz art. 51 ust. 4 i 5 oraz art. 97 ust. l, la i 5 w związku z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r., póz. 1507, póz. 1622 i póz. 1690) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/98/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenie odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Łabiszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., póz. 506, póz. 1309, póz. 1696 i póz. 1815) oraz art. 51 ust. 4 i 5 oraz art. 97 ust. l, la i 5 w związku z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r., póz. 1507, póz. 1622 i póz. 1690) uchwala się, co następuje:


uchwała (934kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (3 stycznia 2020, 12:42:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1170